Garantiestelsel/Lening/Dividend

Hier vindt u alle informatie.

dinsdag 8 december 2009

Wat is een achtergesteld deposito eigenlijk?

Een achtergesteld deposito is een achtergestelde lening in de vorm van een deposito bij een bank. Een achtergesteld deposito verschilt van een gewoon deposito, omdat bij een faillissement van de bank de terugbetaling pas plaatsvindt, als alle andere schuldeisers zijn afbetaald. Bij dit hogere risico hoort doorgaans een hogere rentevergoeding.

Verder valt een achtergesteld deposito niet onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit in tegenstelling tot een normaal deposito dat er wel onder valt.